معادن

شرکت رزین اعتماد با بهره گیری از مشاوره متخصصان و تجربه سالها فعالیت، در زمینه اکتشاف، بهره برداری و فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی به طور گسترده فعالیت می کند. رزین اعتماد با تملک و مدیریت معادن گسترده در سراسر کشور، شرایط تامین و صادرات انواع مواد و سنگهای معدنی را فراهم کرده است.

راهکار ما تکمیل زنجیره تامین می‌باشد. به نحوی که تمامی مراحل کار از اکتشاف تا تکمیل فرآیندهای مالی بصورت یکپارچه توسط رزین اعتماد مدیریت و اجرا می‌گردد.

 

کامنت‌ها بسته هستند.