مشارکت در پروژه های اجرایی

رزین اعتماد منطقه آزاد انزلی  از کلیه تجار، بازرگانان و صنعت‌گرانی که در زمینه‌های فعالیت مرتبط دارای امکانات و یا فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری هستند دعوت می‌کند تا درخواست و نحوه همکاری خود را به صورت مکتوب به ایمیل info@resinetemad.com ارسال نمایند.


مشارکت در پروژه های اجرایی

جذب منابع انسانی


 

کامنت‌ها بسته هستند.