همکاری با ما

گروه سرمایه گذاری رزین جهت ارتقاء دانش فنی و توانایی تخصصی دست اندرکاران تجارت بین المللی و تولید و صادرات آن به مشتریان در سطح جهان، خدمات مشاوره و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب هر پروژه را بصورت رایگان در اختیار متقاضیان و علاقمندان مربوطه قرار داده تا گامی مثبت در جهت افزایش صادرات غیر نفتی و امنیت حقوقی، قراردادی و مالی صادرکنندگان برداشته شود. جهت ارتقاء توانمندی گروه و همچنین کیفیت ارائه خدمات مورد نیاز صادرکنندگان ضرورت دارد تا آخرین تحولات لجیستیک، نقل و انتقالات و ابزار بانکی بین المللی، حقوقی، گمرکی و قراردادی و همچنین سایر موارد مرتبط در دسترس بوده و به متقاضیان عرضه گردد. تحقق این امر مستلزم گسترش شبکه ارتباطات صاحب نظران ذی صلاح بوده، لذا بدین وسیله از کلیه علاقمندان و صاحبنظران در زمینه های مختلف مرتبط با موضوع فوق دعوت بعمل می آید تا با ارائه پیشنهادات خود و سابقه فعالیت مربوطه نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نماید.


مشارکت در پروژه های اجرایی

جذب منابع انسانی


 

کامنت‌ها بسته هستند.