خدمات مدیریت سرمایه و فاینانس

ارائه خدمات مدیریت سرمایه، مهندسی مالی پروژه‌ها، تأمین سرمایه درگردش ارزان قیمت واحدهای تولیدی و تأمین مالی انواع پروژه‌های تجاری، صنعتی و عمرانی منطقه‌ای و بین‌المللی از فعالیتهای رزین اعتماد منطقه آزاد انزلی می‌باشد.

همچنین شرکت رزین اعتماد منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد در قبال اعتبارات اسنادی مدت‌دار نسبت به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از منابع بین‌المللی اقدام نماید.


کارخانه سیگار

مسترکارت

پالایشگاه کرمانشاه

مشارکت در ساخت


کامنت‌ها بسته هستند.