نمایندگی مدیکر

شرکت رزین اعتماد نماینده شرکت داروسازی مدیکرمی باشد که در کشور یونان مالک مجموعه کارخانه های دارویی مدیکربوده و تحت GMP اتحادیه اروپا نسبت به تولید و توزیع انواع دارو به کشورهای مختلف جهان اقدام می نماید. مدیکر در حال حاضر توافق نامه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی تولید چند آیتم دارویی خصوصاً انواع inhaler را با یکی از شرکتهای دارویی معتبر داخل کشور امضا نموده است.


نمایندگی مدیکر

کلینیک های دیالیز

IVF


 

کامنت‌ها بسته هستند.