رزین اعتماد منطقه آزاد انزلی از کلیه متخصصین و کارشناسانی که تمایل به استخدام در این مجموعه دارد تقاضا می‌کند که رزومه خود را برای بررسی به ایمیل info@resinetemad.com ارسال نمایند.


مشارکت در پروژه های اجرایی

جذب منابع انسانی